Guies Ama Dablam format per Esteve Carbonés Masramon i Raquel Prat Oriol està en disposició de les assegurances que estableix la llei per a la realització de l'activitat contractada. Tenim contractada una pòlissa de responsabilitat civil i una assegurança d'assistència i accidents que cobreix a tots els clients que contractin les nostres activitats.

La realització de les activitats està condicionada al medi natural en què es desenvolupen (climatologia, canvis de cabal de rius, direcció dels vents, etc.).

A l’inici de l'activitat, els guies oferiran als participants una sessió informativa amb els detalls de l’itinerari, correcta utilització del material, instruccions de seguretat, cura de l'entorn i tot el que cal saber i conèixer abans de realitzar l'activitat.

Guies Ama Dablam no es responsabilitza dels objectes personals dels clients de manera que no s'atendrà cap reclamació en aquest sentit.

Durant l’activitat els guies realitzaran fotos com a servei inclòs en el preu i s’enviaran via correu electrònic. Sempre essent principal la seguretat del grup i el bon desenvolupament de l’activitat, en cap cas són fotògrafs professionals.

Clàusules específiques de les condicions de contractació

El client ha escollit voluntàriament realitzar l’activitat contractada.

El client es compromet a acceptar les decisions del guia i seguir en tot moment les seves indicacions per garantir la seguretat i fluïdesa de l'activitat.

El client assumeix la responsabilitat dels actes que realitzi que no siguin acords amb les explicacions i ordres per part del guia.

El client ha d'informar, abans de contractar l'activitat, sobre possibles estats de gestació, disminucions físiques o malalties cardiovasculars així com de l'ús de qualsevol medicació que pugui incidir en la seva capacitat de reacció.

Si el client no reuneix les condicions físiques i tècniques mínimes necessàries o no porta el material exigit, se li podrà negar la participació en l'activitat, modificar o retardar l'horari de la mateixa.

En el cas de portar pròtesis, ulleres, lents de contacte, o altres, el client assumeix el risc de danys en les mateixes, ocasionat per la realització normal de l'activitat contractada.

El guia podrà impedir, sense dret a cap reclamació, la participació de qualsevol persona sospitosa d'estar sota els efectes de l'alcohol, de les drogues o que pensi que el seu estat pugui suposar un perill per a si mateix o la resta de participants.

Els menors han d'anar sempre acompanyats d'un adult, tutor legal, professor o monitor que es faci càrrec d'aquests. Si no, el tutor legal haurà de signar una autorització expressa.

En l’activitat de barranquisme el client afirma que sap nedar i assumeix la responsabilitat de realitzar els salts essent aquests opcionals i mai obligatoris.

Condicions i tractament de dades dels clients

Les dades facilitades passaran a ser incorporades en una base de dades responsabilitat de Esteve Carbonés Masramon i Raquel Prat Oriol, que té per finalitat realitzar la facturació, enviar les fotografies realitzades durant l’activitat i enviar una enquesta de satisfacció. Si es dona el consentiment, també s’enviarà un newsletter informatiu de pròximes activitats, ofertes i promocions. Aquesta incorporació a la base de dades, es fa amb la legitimació de l’interessat, qui expressa el seu consentiment per a que així sigui. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que es puguin derivar del compliment de la finalitat per el que les dades han estat recollides.


Esteve Carbonés Masramon i Raquel Prat Oriol no cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. L’interessat té, entre altres, els drets d’accedir, rectificar i suprimir les dades enviant un correu electrònic amb el seu nom i cognoms, DNI, activitat i data de l’activitat a info@guiesamadablam.com.
Si considera que no ha obtingut satisfacció plena en els seus exercicis i drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a l’Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.

Realització de la reserva

Per fer la reserva s'ha d'abonar una paga i senyal del 30% de l'import total de l'activitat.

L'abonament es pot fer mitjançant una transferència bancaria al número de compte:

ES39 - 2100 - 8208 - 46 – 0200048294
Concepte de la transferència: Nom + dia de l’activitat

La resta del pagament es pot fer en efectiu el mateix dia de l’activitat al guia o per transferència bancaria al mateix número de compte el dia abans de l’activitat.

Condicions de cancel·lació de les reserves

Si el client, els últims 15 dies abans de la data de l’activitat contractada, anul·la o vol un canvi de data, perdrà:

  1. 50% de la quantitat abonada si es realitza entre 15 dies i una setmana d'antelació a l'inici de l'activitat*.
  1. 100% de la quantitat abonada si es fa amb menys de una setmana d'antelació*.

La no realització de l’activitat per part del client al moment del seu inici o la no assistència sense previ avís, no l’exclou del pagament del seu import total.

En cas de cancel·lació de l'activitat per part de l’empresa/guia per causes de força major com ara, raons meteorològiques, es buscarà una nova data per a la seva realització. En cas de no trobar una nova data es retornarà tot l'import de la reserva.

Formulari acceptació

Open chat
1
Sol·licita informació de les activitats!!!
Solicita información de las actividades!!!
Ask for information about the activities!!!